Begrepp

Percentil

En percentil är ett värde i en datamängd som delar in materialet i olika storlekar. Man tillskriver alltid percentiler ett index mellan 1 och 99. Exempelvis är den 10:e percentilen (P10P_{10}) det värde som delar in materialet så att 10 % av värdena befinner sig under P10P_{10} och 90 % över. Den 25:e och 75:e percentilen är undre respektive övre kvartilen och P50P_{50} är medianen.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}