{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Minsta kvadratmetoden

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Minsta kvadratmetoden

Minsta kvadratmetoden är ett sätt att bestämma den funktion som bäst passar in på en serie datapunkter. Detta görs genom att först ställa upp ett uttryck för det lodräta avståndet mellan datapunkterna och en tänkt funktion.
Minsta kvadratmetoden1.svg
För att ge ett positivt mått på det totala avståndet från grafen till punkterna kvadreras dessa avvikelser och summeras:
Den kurva som gör att den här summan blir så liten som möjligt är den funktion som bäst passar in på datapunkterna. Namnet minsta kvadratmetoden kommer just ifrån att man minimerar en summa av kvadrater.
close
Community (beta)