{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
Visa mindre Visa mer expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Begrepp

Minsta kvadratmetoden

Minsta kvadratmetoden är ett sätt att bestämma den funktion som bäst passar in på en serie datapunkter. Detta görs genom att först ställa upp ett uttryck för det lodräta avståndet mellan datapunkterna och en tänkt funktion.
Minsta kvadratmetoden1.svg
För att ge ett positivt mått på det totala avståndet från grafen till punkterna kvadreras dessa avvikelser och summeras:
Den kurva som gör att den här summan blir så liten som möjligt är den funktion som bäst passar in på datapunkterna. Namnet minsta kvadratmetoden kommer just ifrån att man minimerar en summa av kvadrater.
Laddar innehåll