Begrepp

Logaritmisk skala

Om en funktion ökar exponentiellt kan det ske stora förändringar i funktionsvärdet utan att xx-värdet förändras nämnvärt. Det kan göra att funktionen och grafen blir svåröverskådlig.

Grafen försvinner snabbt iväg uppåt. Om man på yy-axeln istället skriver tiopotenser: 10,10, 102,10^2, 10310^3 osv., blir grafen mer lättöverskådlig. Det gör också att förändringen för en exponentialfunktion ser linjär ut.

För ett steg i xx-led ökar yy med en faktor 1010 eftersom stegen är 10,10, 100,100, 10001000 etc. Basen 1010 används på på hela yy-axeln, så ibland skriver man bara ut exponenten på tian, dvs. tiologaritmen.

Eftersom det är logaritmen som visas på yy-axeln kallas skalan logaritmisk. Det måste inte nödvändigtvis röra sig om tiologaritmer, utan kan lika gärna vara logaritmen för någon annan bas. Exempel på logaritmiska skalor är decibel-skalan och Richterskalan.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}