Begrepp

Exponentialfördelning

Om en sannolikhetsfördelning kan beskrivas av täthetsfunktionen f(t)={ke-kt,t00,annars, f(t)=\begin{cases}k\cdot e^{\text{-} kt}, \quad t\geq 0 \\ 0, \quad \qquad \,\text{annars,} \end{cases} där k>0,k>0, säger man att fördelningen är exponentiell. Till höger om yy-axeln följer grafen en vanlig exponentialkurva och är därför relativt enkel att integrera när man beräknar sannolikheter. Till vänster är den 0.0.

Fenomen som förenklat kan beskrivas av en exponentialfördelning är t.ex. hur lång tid det går innan nästa gång man ser en Jeep och livslängden hos en glödlampa. Exponentialfördelningen är också tätt sammankopplad med sönderfall av radioaktiva preparat och man använder den för att bestämma bl.a. halveringstider.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}