Begrepp

Dimension

Ett objekts dimensioner beskriver hur många koordinater man behöver för att ange en position i det. Objekt som endast kräver 11 koordinat är endimensionella. Behövs 22 koordinater har vi ett tvådimensionellt objekt och 33 koordinater ger tredimensionella rum.

I fysiken betraktar man ofta tiden som en fjärde dimension. I matematiken spelar det ingen roll hur en dimension yttrar sig, man kan utan problem prata om 2525-dimensionella rum. Det är helt enkelt rum som har höjd, bredd, djup och sedan ytterligare 2222 sorters "mätriktningar". Hur ett sånt rum skulle se ut spelar för en matematiker ingen roll, bara man kan räkna på det!

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}