Begrepp

Tvådimensionell

Tvådimensionella objekt kräver 22 koordinater för att ange en position. För t.ex. ett rektangulärt objekt räcker det inte med en sidledskoordinat (x)(x) som på en tallinje, utan även en höjdledskoordinat (y)(y) krävs för att ange en position på rektangeln.

Tvadimensionell1.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}