Begrepp

Decimalutveckling

Ett tals decimalutveckling kan vara ändlig eller oändlig. En ändlig decimalutveckling tar slut och en oändlig decimalutveckling tar aldrig slut.

18=0.125 \dfrac{1}{8}=0.125 Ändlig
13=0.33333 \dfrac{1}{3}=0.33333\ldots Oändlig
π=3.14159 \pi=3.14159\ldots Oändlig

Tal med ändlig decimalutveckling kan alltid skrivas som ett bråk genom att förlänga med en tiopotens - dvs. de är rationella tal. Ett decimaltal med oändlig decimalutveckling kan endast skrivas som ett bråk om decimalutvecklingen är periodisk.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}