{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
Bas - potens *Wordlist*
tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Potens

Potenser är ett enklare sätt att skriva upprepad multiplikation. Exempelvis kan produkten 777 skrivas som potensen 73, där sjuan och trean utgör potensens bas respektive exponent.
Potenser1.svg

73 utläses "sju upphöjt till tre" och exponenten 3 betyder att basen 7 multipliceras tre gånger. I tabellen syns ytterligare några exempel.

121212=123 12 upphöjt till 3
2222=24 2 upphöjt till 4
66666=65 6 upphöjt till 5

När exponenten är 2 utläser man den ibland som "i kvadrat". Till exempel 82, som kan utläsas "åtta i kvadrat". På motsvarande sätt kan potensen 83 utläsas "åtta i kubik".

close
Community