Begrepp

Areaenheter

Areaenheter används för att beskriva hur stor en area är. Standardenheten (SI-enheten) för area är kvadratmeter (m2)(\text{m}^2), som t.ex. är lämplig för att beskriva hur stor en boyta är. Andra storlekar behöver andra areaenheter, som t.ex. cm2\text{cm}^2 (kvadratcentimeter) för storleken av en mobildisplay eller km2\text{km}^2 (kvadratkilometer) för arean av en stad.

I räkneuppgifter är enheten ibland okänd. Då använder man ofta "ae." (areaenheter) i svaret för att ändå understryka att det är en area.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}