Yttervinkel- och kordasatsen

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Yttervinkel

Om man förlänger en sida i en geometrisk figur bildas en yttervinkel. Exempelvis är den blå vinkeln i figuren en yttervinkel till triangeln. Den är dessutom sidovinkel till den röda.
Yttervinkel till triangel
Regel

Yttervinkelsatsen

Enligt yttervinkelsatsen är en yttervinkel till en triangel lika stor som summan av de motstående inre vinklarna i triangeln.
Alt=Illustration av yttervinkelsatsen

För vinklarna i figuren ger alltså yttervinkelsatsen följande samband.

y=u+vy = u + v
Detta kan bevisas med vinkelsumman i triangeln.
Uppgift Visa lösning Visa lösning
Begrepp

Korda

En rät linje som går från en punkt på en cirkels rand till en annan punkt på randen kallas korda.

Cirkel med två kordor
En korda genom cirkelns mittpunkt kallas för diameter.
Regel

Kordasatsen

När två kordor skär varandra delas de i fyra kortare sträckor: a,a, b,b, cc och dd.

Cirkel med två kordor som skär varandra

Förhållandet mellan längderna på de fyra sträckor som bildas ges av kordasatsen.

ab=cdab=cd

Produkten av den ena kordans delträckor är alltså lika med produkten den andra kordans delsträckor.
Uppgift Visa lösning Visa lösning

{{ 'ml-heading-exercises' | message }}