Tangeringspunkt

En tangeringspunkt är den punkt på en graf som nuddas av en tangent. Där gäller att grafens och tangentens lutning är lika.

Tangeringspunkt