Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Potens av en potens

Om basen i en potens själv är en potens kan uttrycket skrivas som en potens där exponenterna multiplicerats. Enligt regeln är t.ex. (52)3\left(5^2\right)^3 lika med 523=56.5^{2\cdot3}=5^6. Man kan motivera detta genom att skriva ut potenserna som upprepade multiplikationer.

(52)3\left(5^2\right)^3
a3=aaaa^3=a\cdot a\cdot a
5252525^2 \cdot 5^2 \cdot 5^2
a2=aaa^2=a\cdot a
5555555\cdot 5\cdot 5\cdot 5\cdot 5\cdot 5
565^{6}

Regeln gäller för alla reella tal a,a, bb och c.c.