{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Element

Element kan syfta på det som bygger upp en mängd eller på tal i en talföljd. Exempelvis är talen 44 och 7.57.5 element i talmängden R\mathbb{R} (de reella talen). I talföljden a1, a2,, ai,,an a_1, \ a_2, \ldots,\ a_i, \ldots, \, a_n brukar elementet aia_i representera ett godtyckligt tal i talföljden och ana_n anger följdens sista tal. Indexet nn visar alltså antalet tal i följden men också vilken position elementet har.