Matematik 5000 1a (Röd bok) - Lösningar

Nedan följer en lista av avsnitt i Matematik 5000 1a (Röd bok). Klicka på ett avsnitt för att se vilka lösningar Mathleaks utvecklat till boken.