Teori

$a

0+a$ = Ett tal kan alltid skrivas om som noll plus talet. Noll lägger ju inte till något till talets värde så uttrycken är ekvivalenta, t.ex. 8=0+8. 8=0+8.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}