Teori

$a

a+0$ = Ett tal kan alltid skrivas om som talet plus noll. Att addera noll till talet gör det ju inte större, så uttrycken blir ekvivalenta, t.ex. 7=7+0. 7=7+0.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}