Teori

$a+0

a$ = Adderar vi noll till ett tal förändras inte talet värde, t.ex. 6+0=6. 6+0=6.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}