Teori

$\text{-} a

0-a$ = Ett negativ tal kan alltid skrivas om som noll minus talet. Att lägga till noll gör talet varken större eller mindre, så uttrycken blir ekvivalenta, t.ex. -6=06. \text{-} 6=0-6.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}