Teori

$a

a-0$ = Ett tal kan alltid skrivas om som talet minus noll. Att dra bort noll från talet gör det ju inte mindre, så uttrycken blir ekvivalenta, t.ex. 3=30. 3=3-0.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}