Teori

Dela upp bråk

För att kunna addera eller subtrahera bråk måste bråken ha samma nämnare. Exempelvis kan x7\frac{x}{7} och 27\frac{2}{7} subtraheras, vilket ger differensen x27.\frac{x-2}{7}. Omvänt kan ett bråk även delas upp i en differens av bråk, där alla har samma nämnare: x27=x727. \dfrac{x-2}{7}=\dfrac{x}{7}-\frac{2}{7}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}