Teori

Dela upp vektorer

Resultanten u+v\overrightarrow{u+v} kan delas upp i komposanterna u\vec{u} och v\vec{v}: u+v=u+v. \overrightarrow{u+v}=\vec{u}+\vec{v}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}