Teori

$(ab,ac)

a \cdot (b,c)$ =

Om koordinaterna i en vektor innehåller en gemensam faktor kan denna brytas ut. (52,54)=5(2,4). ({\color{#0000FF}{5}} \cdot 2,{\color{#0000FF}{5}}\cdot 4)={\color{#0000FF}{5}}\cdot (2,4).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}