Teori

Skriva 101210^{12} med prefix

Prefixet tera står för biljon, vilket skrivs 101210^{12} som tiopotens. Tera och 101210^{12} är alltså två sätt att skriva samma sak. T.ex. är 21012 watt=2 terawatt. 2 \cdot 10^{12} \text{ watt} = 2 \text{ terawatt.}

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}