Teori

Definition av tangens

Den trigonometriska funktionen tangens, som skrivs tan(v),\tan(v), är definierad som sin(v)cos(v).\frac{\sin(v)}{\cos(v)}. Därför gäller likheten tan(v)=sin(v)cos(v) \tan(v)=\dfrac{\sin(v)}{\cos(v)} för alla värden på vv där cos(v)0.\cos(v)\neq 0.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}