Teori

$ \left(a^{b}\right)^{c}

\left(a^{c}\right)^{b}$=

När man sätter en exponent på en potens kan man multiplicera exponenterna. Men eftersom det inte spelar någon roll vilken ordning man multiplicerar, kan man byta plats på exponenterna, som t.ex. (42)3=423=432=(43)2. \left(4^2\right)^3=4^{2\cdot3}=4^{3\cdot2}=\left(4^3\right)^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}