Teori

$a+a+a

3a=Ommanla¨ggerihoptrelikadanataleller[[AlgebraisktuttryckWordlistuttryck]]harman= Om man lägger ihop tre likadana tal eller [[Algebraiskt uttryck *Wordlist*|uttryck]] har man 3avdem.Detkanmanskrivasom" av dem. Det kan man skriva som "3$ gånger uttrycket", t.ex. 6x+6x+6x=36x. 6x+6x+6x=3\cdot 6x.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}