Teori

Subtrahera koordinater

Vid subtraktion av vektorer subtraheras xx-koordinaterna för sig och yy-koordinaterna för sig, t.ex. (6,3)(2,1)=(62,31). (6,3)-(2,1)=(6-2,3-1).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}