Teori

Skrivsättet sin2(v)\sin^2(v)

När ett sinusuttryck kvadreras, dvs. (sin(x))2,(\sin(x))^2, skrivs det oftast sin2(x)\sin^2(x) istället. Detta är två olika skrivsätt för exakt samma sak. Alltså är (sin(v))2=sin2(v). (\sin(v))^2=\sin^2(v).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}