Teori

Skrivsättet sin2(v)\sin^2(v)

När ett sinusuttryck kvadreras, dvs. (sin(x))2,(\sin(x))^2, skrivs det oftast sin2(x)\sin^2(x) istället. Detta är två olika skrivsätt för exakt samma sak. Alltså är sin2(v)=(sin(v))2. \sin^2(v)=(\sin(v))^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}