Teori

Beräkna sinus av båda led

Om två uttryck är lika med varandra kommer även likheten att gälla om man beräknar tangens av båda led. Om t.ex. 3x=93x=9 kommer även sin(3x)=sin(9) \sin(3x)=\sin(9) att gälla.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}