Teori

Förenkla rot & produkt

Här beräknas ett rotuttryck samtidigt som en produkt. Till exempel kan 16\sqrt {16} beräknas till 4 i samma steg som man beräknar 353\cdot 5 till 15: 16+35=4+15. \sqrt{16}+ 3\cdot 5 = 4 + 15.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}