Teori

Sätt in minustecken

Att sätta in ett minustecken i en parentes är samma sak som att multiplicera alla termer i parentesen med -1.\text{-} 1. Alla termer inne i parentesen byter då tecken. Positiva termer blir negativa eftersom ()(+)=(-)\cdot(+)=- och negativa termer blir positiva eftersom ()()=+(-)\cdot (-)=+, exempelvis -(-8+x6)=8x+6. \text{-} (\text{-} 8+x-6)=8-x+6.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}