Teori

$ a\cdot\dfrac{b}{c}

\dfrac{a}{c}\cdot b $= Om ett bråk multipliceras med ett tal kan man sätta det talet i täljaren. På samma sätt kan man plocka ner en av faktorerna om täljaren är en produkt. Om man kombinerar dessa regler kan man på ett enkelt sätt "byta ut" täljaren i ett bråk, t.ex. 345=354. 3\cdot\dfrac{4}{5}=\dfrac{3}{5}\cdot4.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}