Teori

$\text{-} \dfrac{\text{-} a}{b}

\dfrac{a}{b}$= När det står ett minustecken framför ett bråk och ett minustecken i nämnaren tar dessa ut varandra och ger en positiv kvot. T.ex. gäller --34=34. \text{-} \dfrac{\text{-} 3}{4}=\dfrac 3 4.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}