Teori

$\text{-} \dfrac{a}{\text{-} b}

\dfrac{a}{b}$= När det står ett minustecken framför ett bråk och ett minustecken i nämnaren tar dessa ut varandra och ger en positiv kvot. T.ex. gäller -5-6=56. \text{-} \dfrac{5}{\text{-} 6}=\dfrac 5 6.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}