Teori

$\dfrac{a}{b\cdot c}

\dfrac{a/c}{b}$=

Om nämnaren i ett bråk är en produkt så kan bråket skrivas om genom att täljaren divideras med en av nämnarens faktorer. Till exempel kan man skriva 642=6undefined24. \dfrac 6 {4\cdot 2}=\dfrac{\left.6\middle/2\right.}4. Detta kan ses som ett visst fall av bråkdivision baklänges.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}