Teori

$2a

a+a=[[ProduktWordlistProdukten]]= [[Produkt *Wordlist*|Produkten]] 2abetyderattdetfinns2stycken betyder att det finns 2 stycken a$:n. Det kan man skriva som en summa, t.ex. 26=6+6. 2\cdot 6=6+6.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}