Teori

$3a

a+a+a=[[ProduktWordlistProdukten]]= [[Produkt *Wordlist*|Produkten]] 3abetyderattdetfinns3stycken betyder att det finns 3 stycken a$:n. Det kan man skriva som en summa, t.ex. 34=4+4+4. 3\cdot 4=4+4+4.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}