Teori

$1

a^0 =Etttaluppho¨jttill= Ett tal upphöjt till 0a¨ralltidlikamed är alltid lika med 1.Detbetyderattmanalltidkanskrivaom. Det betyder att man alltid kan skriva om 1somettvalfritttaluppho¨jttill som ett valfritt tal upphöjt till 00eftersom eftersom 0^0$ är odefinierat.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}