Teori

$a \cdot a \cdot a\cdot a

a^4=Etttal[[MultiplikationWordlistmultiplicerat]]medsigsja¨lvtfyraga˚ngerkanskrivassomtaletuppho¨jttill= Ett tal [[Multiplikation *Wordlist*|multiplicerat]] med sig självt fyra gånger kan skrivas som talet upphöjt till 4$.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}