Teori

Skriv subtraktion som minus ett positivt tal

Att subtrahera ett tal kan också uttryckas som subtraktion av den positiva motsvarigheten av talet, eftersom två olika tecken på rad ger minus. 97=9(+7). 9-7 = 9-(+7).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}