Teori

Prefixet peta

Prefixet peta står för tiopotensen 1015.10^{15}. Man kan alltså ersätta peta med 1015.10^{15}. T.ex. är 2 petameter=21015 meter. 2 \text{ petameter} = 2 \cdot 10^{15} \text{ meter.}

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}