Teori

$a^{b-c}

\dfrac{1}{a^{c-b}}=En[[PotensWordlistpotens]]medendifferensiexponentenkanskrivasomsomettbra˚kmed = En [[Potens *Wordlist*|potens]] med en differens i exponenten kan skrivas om som ett bråk med 1$ i täljaren och potensen i nämnaren, fast där termerna i exponenten har bytt plats. 247=12-(47)=1274 2^{4-7}=\dfrac{1}{2^{\text{-}(4-7)}}=\dfrac{1}{2^{7-4}} Detta är en konsekvens av potenslagen för potenser med negativa exponenter.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}