Teori

$\dfrac{a}{b}

ab^{\text{-} 1}$=

Här gör man flera steg i ett. Först flyttas täljaren ned framför bråket och sedan använder man potenslagar, t.ex. 94=914=9141=94-1. \dfrac{9}{4}=9\cdot\dfrac{1}{4}=9\cdot\dfrac{1}{4^1}=9\cdot4^{\text{-} 1}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}