Teori

$ab^{\text{-} 1}

\dfrac{a}{b}$=

Det här är flera steg i ett. Först skrivs potensen om som ett bråk och sedan använder man potenslagar och bråkregler, som i exemplet: 53-1=5131=531=53. 5\cdot3^{\text{-} 1}=5\cdot\dfrac{1}{3^1}=\dfrac{5}{3^1}=\dfrac{5}{3}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}