Teori

$a

b\cdot \dfrac{a}{b}$= Multiplikation och division är varandras motsatser. Om ett tal multipliceras och divideras med samma sak förändras inte värdet då beräkningarna tar ut varandra, exempelvis 8=282. 8=2\cdot \dfrac{8}{2}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}