Teori

$\text{-} ab

(\text{-} a)b$ = En negativ produkt kan skrivas som ett negativt tal gånger ett positivt tal, t.ex. -15=-53=(-5)3. \text{-} 15=\text{-}5\cdot3=(\text{-} 5)\cdot 3.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}