Teori

${\color{#8C8C8C}{ \text{Udda }n:}} \ \sqrt[n]{-a}

-\sqrt[n]{a} =Sa¨ttermanenuddaexponentpa˚ettnegativttalblir[[PotensWordlistpotensen]]negativ,t.ex. = Sätter man en '''udda exponent''' på ett negativt tal blir [[Potens *Wordlist*|potensen]] negativ, t.ex. (-2)^3=-8n$.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}