Teori

Kvadraten av en positiv bas

I en potens med positiv bas och exponenten 2 (eller någon annan jämnt exponent) kan basen skrivas som sin negativa motsvarighet, exempelvis: 82=(-8)2, 8^2=(\text{-} 8)^2, som båda är lika med 64. Eftersom kvadraten av alla tal ändå är positiv har vi inte förändrat potensens värde genom att skriva basen som negativ.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}