Teori

Kvadraten av en negativ bas

I en potens med negativ bas och exponenten 2 (eller annan jämn exponent) kan basen skrivas som sin positiva motsvarighet, exempelvis: (-8)2=82, (\text{-} 8)^2=8^2, som båda är lika med 64. Eftersom kvadraten av alla tal ändå är positiv har vi inte förändrat potensens värde genom att skriva basen som positiv.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}